Ang Alamat ng Ngayon - The Legend of Today

The Legend of Today
Filipino Translation at the bottom
Creative Commons Image via Flickr
I am translating my own work from Filipino/Tagalog so please bear with me on the English version. Writing the same thing in another language feels really weird :)

One of the things that my mind has touched today is the notion of "the Present". Do humor me and bring your consciousness to tomorrow, the day after, the weeks, months and the years to come. What would the future think about today? What would today look like reading into it 50 years from now? 

Would there still be a Philippines that would bask our consciousness? Would we be able to bask in the fresh air from the ocean? Would we still be able to walk on a path under the shade of many glorious trees? Or would people in the future be happy and content to live in the concrete boxes that seem to be selling a lot today?

What Does the Future Hold?

This is not really what I wanted to dwell upon. What I want to know is about the scribbles of fate that we are making today. How we look at the past today is emblematic only of those acts which are either legendary or of vile infamy. 

It is not written today what bags the children of yesterday brought along with them before or what brand of cellphone they used. It is also not important today, how much money the past has wasted on itself. Those sort of things are not the memories that the elderly hold today. First, because such things of extravagance did not exist back then. Secondly, because whatever trivial things the past held and possessed are not of consequence today. 

Let us look at the Present

What are the things that the youth and their parents indulge themselves in today? Facebook, smart phones, tablet PCs, Internet, Skype, DoTa, twitter and every little shiny thing that catches their fancy and desire. We are like ants in a contest, competing among ourselves about who has the most and biggest grain of sugar. Maybe this is also the reason why some people have begun acting like gods and goddesses. With their intelligence and guile, they have labored for one thing and one thing alone - to accumulate wealth and to show everybody that they have it.

Meanwhile, we are also living in a chapter of history yet to be written where a lot are ready to kill and destroy all in the name of power and money. I don't know why the Present is like this.

It is not my aim to make you lose hope. You can always find it if you just open your eyes and look. My only desire is to ask this question: what will we write about the Present?

Maybe it is not the right time to ask this question today. But I am looking for the answers nevertheless for the days that have yet to come.

Creative Commons Image via Flickr

Ang Alamat ng Ngayon - The Legend of Today

Sa aking pagmumuni muni, maraming bagay ang tumambad sa aking isipan. Isa na rito ay ukol sa "Ngayon." Dalhin mo ang iyong kamalayan sa bukas at sa mga araw, linggo, buwan at taong sasapit pa. Ano kaya ang kamalayan ng taong bayan matapos ang limampung taon mula ngayon? 

Mayroon pa kayang Pilipinas na tatambad sa ating kaisipan? Malalanghap pa kaya natin ang sariwang hangin na dala ng dalampasigan? Tayo kaya ay makakalakad pa sa mga lugal na mapuno? O di kaya'y lahat tayo'y titira na lamang sa mga kahon ng semento na tila ay mabentang mabenta ngayon?

Ano kaya ang bukas?

Ngunit hindi ito ang aking tunay na hangarin. Ang gusto kong malaman ay ukol sa mga guhit ng tadhana na ating nililikha ngayon. Sa ngayon at sa pagtingin natin sa ating kasaysayan, tila ang mga kahindik hindik at ang mga gawain ng kabayanihan ang siyang natatanghal sa ating mga paaralan.

Hindi naisusulat kung anong bag o selpon ang dala ng mga bata nuon. Hindi rin mahalaga kung gaano karaming pera ang winawaldas nila nuon. Hindi tampok sa mga kwento ng matatanda ngayon ang ganoong klaseng mga usapin. Una, dahil walang pang ganoong mga bagay. Pangalawa, dahil hindi ito mahalaga para sa kasalukuyang henerasyon.

Tignan natin ang "Ngayon"...

Ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan at kanilang magulang ngayon? Facebook, smart phone, tablet PC, Internet, Skype, DoTA, twitter at kung ano ano pa. Para tayong mga langgam na nagpapaligsahan kung sino ang may mas malaki at mas maraming butil ng asukal. Marahil ay ito na rin ang dahilan kung bakit may mga taong nabubuhay na parang mga diyos diyosan. Gamit ang kanilang talino at kabalbalan, wala silang ginawa kundi mag impok ng kanilang yaman at iparada sa harap ng mga kaibigan.

Samantala, tayo ay nabubuhay sa isang yugto ng kasaysayan kung saan handa ang ilan na pumatay alang alang sa ngalan ng pera at kapangyarihan. Lihis sa aking kaalaman kung bakit tayo ganito at kung bakit ganito ang Ngayon.

Hindi ko layunin ang magbigay ng kawalan ng pag-asa - maraming pag-asang makikita kung imumulat mo lang ang iyong mga mata. Ang tanong ko lamang ay babalik sa bukas. Ano ang isusulat natin tungkol sa Ngayon?

Siguro ay hindi pa napapanahon para ito'y maging ganap na kamalayan. Ngunit buo ang aking loob na ito'y hanapin para sa bukas na darating.

Orihinal na Kathang Isip ni 

Mga Alamat