[Patalastas] Para sa Mga Bagong Graduate - Trabaho Sa Google

Google Logo in Building43
Mga Alamaters

Gusto mo bang magtrabaho para sa Google?

Siguro nasa isipan mo na, "Malayo, sa America pa."

Hindi!

Meron ng Google Manila, Philippines.

At kasalukuyan silang naghahanap ng mga nilalang na maaaring magtrabaho bilang

Kung ikaw ay mayroon ng Google Plus account, maaari ka ring magapply ng mas madali. 

Meron akong lihim na sasabihin, sa inyo - isa ito sa mga pangarap ko: ang makapagtrabaho para sa Google.

Mga Alamat