Alamat ng Durian - Legend

English Translation at the Bottom
Noong unang panahon, may isang hari na tumanda na ngunit hindi pa nakakapag-asawa. Inuna kasi ng hari ang pagpapalakad at pagsasa-ayos ng kanyang kaharian kaya’t hindi na nito naatupag ang pagpapakasal. Mahal ng mga taong bayan ang nasabing hari sapagkat ito ay mabait at makatarungan kung kaya’t hinikayat nila ito na humanap ng mapapangasawa.

Di naglaon ay nakahanap nga ito ng isang maganda ngunit mas batang dalagang pakakasalan. Pumayag ang dalaga na pakasal sa hari dahil na rin sa iginagalang niya ito. Subalit hindi mahal ng dalaga ang hari. Ikinasal nga ang dalawa at dinala na ng hari ang kanyang bagong asawa sa palasyo upang dun na manirahan.

Araw araw na sinusuyo ng hari ang kanyang asawa. Pinapagawaan niya ito ng mga magagandang mga damit at binibigyan ng mga mamahaling mga alahas. Lahat din ng hilingin ng asawa ay binibigay ng hari. Mahal na mahal ng hari ang kanyang asawa ngunit maski anong gawin nito ay hindi magawang mahalin ng batang reyna ang hari. Matanda na raw kasi ito at para na lang niya itong ama. Hindi na alam ng hari kung ano ang kanyang gagawin upang mapa-ibig niya ang asawa.

Isang araw, may isang ermitanyo ang dumating sa palasyo. Narinig niya ang problema ng hari at meron daw siyang solusyon para dito. Binigyan ng ermitanyo ang hari ng isang liquido na aniya ay gawa sa itlog ng itim na ibong Tabon, gatas ng puting kalabaw at patak ng dagta ng isang mahiwagang puno. Kelangan daw na itanim ito ng hari at ang bunga ng puno nito ay siyang ipapakain niya sa reyna.

Ginawa iyon ng hari at nang nagkabunga ang puno ay siyang pinakain sa reyna. Napakasarap ng bunga ng nasabing puno. At tulad nga ng sinabi ng ermitanyo ay parang may gayuma ang bunga at napa-ibig ang reyna sa matandang hari.

Natuwa ang hari dahil sa wakas ay mahal na rin siya ng kanyang asawa. Dahil dito ay nagpasya ang hari na magbigay ng isang malaking piyesta. Inimbitahan niya ang lahat ng mga mahahalagang tao sa kanyang kaharian. Maging ang mga taong bayan ay imbitado sa pagdiriwang.

Ngunit may isang taong nakaligtaan ng hari na padalhan ng imbitasyon. Ito ay ang ermitanyong nagbigay sa kanya ng gayumang prutas. Narinig ng ermitanyo ang tungkol sa nagaganap pagdiriwang. Pinuntahan nito ang hari at ipinaalam sa kanya na dahil sa nakalimutan nito ang mismong taong nakatulong sa kanya ay paparusahan niya ito.

Nilapitan niya ang puno na may gayumang prutas at nagwika ng orasyon. Pagkatapos ay bigla itong naglaho. Simula sa oras din noon ay biglang tinubuan ng mga tinik ang prutas at nagkaroon ng mabahong amoy. Dahil dito ayaw ng kainin ng reyna ang prutas. Nawalan rin ang bisa ng gayuma sa kanya at nawala ang pagmamahal niya sa asawa. Iyon ang pinakaunang prutas ng durian.


The Legend of the Durian Fruit


Once a upon a time, there lived a king who grew old without having married. The king was too preoccupied with running his kingdom smoothly and peacefully that he had put off marrying to later. The townspeople loved their king because he was kind and just. They encouraged him to find a woman to marry.

Soon enough, the king found a beautiful but much younger woman to marry. The young woman respected the king so she agreed to marry him. However the woman did not feel any love for him except as a king. The two were married and the young woman was brought to the palace where she was to live.

The king tried to woo his wife every single day. He would have beautiful dresses made for her and bought her the most expensive jewelries. He gave everything that his wife would ask for. The king loved his wife very much however she could not learn to love him back. He was too old she said and she likened the king to that of a father. The king no longer knew what he could do to make his wife fall in love with him.

One day, a hermit came to the palace. He had heard of the king’s problem and claimed that he had an answer to it. The hermit gave the king a potion that was made from the egg of a black Tabon bird, the milk of a white buffalo and a drop of the sap from a magical tree. This was to be planted on the ground and the fruit that grows from it was to be fed to the queen.

The king did as instructed by the hermit. A plant indeed grew and soon it bore fruits which he fed to the queen. The fruit was very sweet and delicious. As the hermit had said it, the fruit had a magical effect and the queen soon fell in love with the old king.

Because he was now loved by his wife, the king was very happy. He threw a feast to celebrate this. He invited all of the important persons in the kingdom. Even the townspeople were invited to the celebration.

However, he left out one person. He had forgotten to invite the hermit who gave him the fruit. Upon hearing of the feast thrown by the king, he went to the palace where there was still celebration going on. He told the king that he was to be punished because he had been ungrateful to the person who helped him.

The hermit went near the plant and uttered a short incantation and then disappeared. Soon the fruit grew spikes and emitted a bad odor. Because of this, the queen would not eat the fruit and the magical effect wear off from her. She went back to her old self who did not love the king.

That became the very first durian fruit.


Researched and Rewritten by Lovedy on Google+

Mga Alamat