Ang Alamat ng Lansones - Legend of the Lanzones

English version at the bottom
Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna matatagpuan ang napakaraming mga puno na may mga bilog-bilog na bunga. Mukhang masarap ang prutas ngunit wala sino man ang mangahas na kumain nito sapagkat ang mga bunga ay lason. Ni lumapit sa nasabing puno ay ayaw gawin ng mga taong bayan.

Napatunayan nilang lason ang mga bunga nang isang araw ay may napadpad na manlalakbay sa kanilang bayan. Dahil sa pagod, naupo ang matanda sa ilalim ng nasabing puno upang makapagpahinga. Nang makita ng manlalakbay ang mga nakasabit na bunga ay bigla niyang naalala ang kanyang gutom at pumitas ng mga ito.

May isa sa mga taong bayan ang nakakita nang isubo ng matanda ang bunga. Tinangka niya itong pigilan ngunit huli na ng naabutan niya ang matanda. Nakain na nito ang lasong bunga at unti-unti na itong nangingisay at bumubula ang bibig. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong natakot ang mga taong bayan na lumapit sa puno.

Sumapit ang isang matinding tagtuyot sa lugar. Namatay ang mga pananim at ang tanging natira ay ang mga lasong puno na hitik na hitik sa bunga. Taimtim na nag-dasal ang mga taong bayan na matapos na sana ang tagtuyot upang sila ay muling makapagtanim at makapag-ani ng makakain sapagkat malapit ng maubos ang naka-imbak nilang pagkain.

Isang araw sa kainitan ng tanghali, isang mahiwagang babae ang dumating at kumatok sa mga pintuan ng mga taong bayan. Nanlilimos ang magandang babae ng makakain. Ngunit walang maibigay ang mga tao sapagkat salat din sila sa pagkain. Isang bata ang lumapit sa magandang babae at nagbigay ng kapiranggot na makakain. Pagpasensyahan na daw niya ito dahil iyon na lamang ang natitira niyang pagkain.

Napangiti ang babae at kinuha ang pagkaing inabot ng bata. Pinanood ng bata ang babae habang ito ay kumakain. Pagkatapos kumain, tinanong ng babae ang bata kung bakit nila nasabing salat sila sa pagkain samantalang marami namang bunga ang kanilang mga punong-kahoy. Ikinuwento ng bata sa babae na lason ang mga bungang ito. Napangiti ang babae at umiling ito.

Pumitas siya ng bunga at pinisil ito hanggang sa lumabas ang laman. Bago pa man napigilan ng bata ang babae ay naisubo na nito ang puting laman ng bunga. Nagtaka ang bata sapagkat walang nangyari sa babae; sa halip nakangiti nitong ibinigay ang prutas sa bata na siya namang tinikman din ang bunga.

Masarap at manamis-namis ang prutas. Sa tuwa ng bata ay napasigaw ito at tinawag ang mga kapitbahay upang matikman din nila ang prutas. Nagsilabasan ang mga taong bayan. Noong una ayaw nilang paniwalaan ang bata ngunit di naglaon ay tinikman din nila ito at napag-alaman ngang matamis ang bunga. Hinanap nila ang magandang babae upang pasalamatan ngunit wala na ito.

Naniniwala silang tinanggal ng mahiwagang babae ang lason sa mga bunga. Simula ang dating "lason" ay naging "lansones".

The Legend of the Lanzones (English Translation)


Once upon a time, in a town called Laguna, there were many trees whose fruits were round and pale. They looked delicious but nobody dared eat its fruits for they were rumored to be poisonous. The people were even afraid of coming near the tree out of fear.

This proved to be true when one day a stranger came to their town. The old and wearied traveler didn’t know that it was poisonous so he sat down under the tree to rest. He was hungry so he picked a fruit and ate it.

One of the townsfolk saw this and tried to stop the old man from eating it but he was too late. The old man had already eaten it and was already shaking and convulsing while his mouth foamed white. This made the townsfolk more afraid of the dreaded tree.A few seasons have passed and a dreadful drought plagued the area. The crops died and the only trees that didn’t was the much dreaded poisonous one. The people prayed deeply for the drought to pass so that they could start planting and harvesting again since their food stores were already running out.

One day, in a very hot summer afternoon, one mystical woman appeared and knocked at the doors of the townspeople. She was asking for alms and food to eat. A little boy came near the old woman and gave her something to eat. The boy also apologized because it was all that he could give and that it was his food. The boy said that if he had more, he would have given more to the lady.

The lady smiled and thanked the young boy as she accepted his food. She looked intently at the young boy while she ate and then asked him why they think that there’s no food around when they’re surrounded by many fruit bearing trees. The boy then recounted that the fruits of those trees were poisonous and cannot be eaten. The woman just smiled and shook her head.

To the boy’s surprise, the woman got a fruit from the tree and pressed it so hard that the insides of the fruit went out. Before the boy could even stop the woman, she already put the fruit in her mouth. The boy waited and was amazed that nothing happened to the woman. Instead, the woman herself offered him a fruit from the tree where she got it.

Reluctantly, the boy ate it and was pleasantly surprised to know that it was sweet and delicious. He then gleefully went to tell the other townspeople of his discovery. When they came back, the mystical woman was nowhere to be found.

They believed that the mystical woman took off the poison from the fruit. They were very grateful for the miracle. From then on, they called it “lansones”.

Note: The word lansones may have been derived from the word “lason” a Filipino word for poison.

Researched and Rewritten by 
Translated and Formatted by 

Mga Alamat