Ang Alamat ng Niyog - Coconut

English Translation at the Bottom
Noong unang panahon may mag-asawang taimtim na nagdarasal upang magkaroon ng anak. May dalawang taon nang nagsasama ang mag-asawang Juan at Maria ngunit wala pa rin silang mga supling.

Lahat na halos ng mga alam nilang paraan upang magka-anak ay kanila ng sinubukan. Nagawa na nilang magsayaw sa kalye kasama ng iba pang mga mag-asawang hindi rin magka-anak; nasubukan na rin nilang uminom ng iba’t ibang dahon-dahon na ayon sa matatanda ay makapagbibigay ng kanilang ninanais at kung ano-ano pang mga seremonyas. Ngunit wala pa ring supling ang nabuo sa sinapupunan ng babae.

Nawawalan na ng pag-asa ang mag-asawa nang sa wakas ay nabuntis din si Maria. Ngunit maselan siyang magbuntis. Halos buong maghapon ay nakahiga lamang ito sapagkat palagi siyang nahihilo at naduduwal. Hindi lamang iyon, marami din siyang hinihiling na kainin o di kaya’y pagmasdan.

Dahil sa matagal nilang inantay ang magkaroon ng anak, ibinibigay ni Juan ang lahat ng pinaglilihian ng kanyang asawa maski pa mahirapan ito sa paghahanap. Lahat ng mga kakaibang prutas, iba’t ibang luto ng pagkain at kung ano-ano pang hinihiling ni Maria ay pinipilit na hanapin ni Juan upang hindi magdamdam ang asawa at hindi mapasama ang bata sa kanyang sinapupunan.

Isang araw, may iba na namang pinaglilihian si Maria. Gusto raw niya ng prutas na bilugan ang hugis at sa loob nito ay may tubig at may puting laman na parehong ubod ng sarap at nakakabusog. Naghanap si Juan ng prutas na sinasabi ng kanyang asawa ngunit wala siyang makita na may ganoong paglalarawan. Maging ang mga kapitbahay na kanyang pinagtanungan ay walang alam na prutas na may ganoon bunga. Umuwi si Juan na bigo sa paghahanap ng nasabing prutas.

Dahil hindi nakakain ng pinaglilihian niyang prutas ay dinamdam ito ni Maria. Ayaw niyang kumain ng kahit ano maliban sa pagkaing kanyang inilalarawan. Siya ay unti-unting nanghina at nagkasakit. Nagmakaawa si Juan na kumain ang asawa dahil sa buntis pa man din ito ngunit ayaw talagang kumain ni Maria hangga’t matikman niya ang hinahanap na prutas.

Patuloy na nanghina si Maria at di kalaunan ay namatay. Dahil sa lungkot, inilibing ni Juan ang asawa sa kanilang bakuran. Ilang buwan ang nagdaan at may kakaibang halamang umusbong sa pinaglibingan kay Maria. Inalagaan ito ni Juan dahil naaalala niya ang yumaong asawa sa halamang ito.

Dumaan pa ang dalawang taon at nagkabunga ang halaman na ngayon ay isa ng matayog na puno. Kumuha ng bunga si Juan at nang biyakin niya ito ay may laman itong parang tubig at puting laman. Tinikman ni Juan ang prutas at ito ay ubod sarap. Muli niyang naalala ang prutas na pinaglilihian ni Maria noon na ganoong-ganoon nga ang paglalarawan. Sa pagkakataong iyon, alam niya na ang puno ay ang kanyang namayapang asawa na si Maria.

Legend of the CoconutOnce upon a time, there was a couple who fervently prayed for a child. The couples Juan and Maria have been married for two years now however they still had no children.

The two have tried everything they knew would give them their wish. They tried dancing on the streets with the other couples who also had no children; they also tried drinking different concoctions of herbal medicines for bearing children and other known ceremonies. However, the wife still did not bear any child.

The pair was starting to lose hope when at last Maria became pregnant. However, she was having a delicate pregnancy. She was confined to bed the whole because of nausea and vomiting. She also had a lot of unusual food cravings.

Juan did everything that Maria wanted even if he was hard up in looking for the things she would ask. She wanted rare fruits and exotic dishes among others. Juan looked for all of it to give in to Maria’s cravings because he wanted to please his pregnant wife.

One day, Maria again asked for something different; some never before heard of fruit. She described the fruit as circular and the inside of which is some water and white flesh which are both delicious and tummy filling. Juan tried looking for the fruit Maria wanted but there was no food with that description. Juan went home empty handed.

Maria grew sad because Juan was unable to find the fruit she wanted. She would not eat unless it was the fruit she asked for. She fell ill and weak. Juan pleaded with his wife to think not only about herself but about their child’s welfare as well. But Maria would not listen, she insisted on eating only that fruit.

Juan tried hard to look for the fruit but still could not find any. Maria grew weaker each day until her health gave up and she died. Juan was very sad when his wife and his child died. He buried Maria in their yard so that he was close to her. A few months passed since he had buried his wife, a strange new plant grew on top of Maria’s grave. Juan took care of the plant because it reminded him of his late wife.

Two more years had passed and the plant grew into a tree towering above Juan and even bore some fruits. Juan took a fruit to inspect it. It was rounded and when opened it revealed a white fleshy meat and clear water inside. Juan tasted it and found it to be delicious and tummy filling. He remembered that the fruit he was holding had the same description as that of Maria’s craving when she was still alive and pregnant. He then, knew that the tree was his dead wife Maria.

It became the very first coconut tree.

Iyon na nga ang naging unang prutas ng niyog.


Researched and Rewritten by 

Mga Alamat