Anak ng Magnanakaw


Sa hirap ng buhay ng marami sa mga probinsya, may mga ngilan ngilan na taong nauuwi sa pagkuha ng tanim ng may tanim. Iba kasi ang kalakaran at pakikitungo sa tao sa mga probinsya, lalo na pag ang isang lugar ay karaniwang binubuo ng isang populasyon na hindi edukado. Ang tawag sa mga lugar na kung saan halos lahat ay magkakakilala at magkaka-anak ay "iisang pisa".

Sa magkakapatid kung minsan nangyayari ang "naghihiraman" na madalas ay nakakalimutang isauli, bagkus kung minsan pag may mga dayo na napapadpad sa ganitong klase ng lupain, tila bang napapahaba ang pagturing na kaanakan. Lalo na kapag nakikisama naman yung dayo. 

Ngunit, kapag ika'y walang kalahi sa isang lugar at ang ugali mo ay lihis sa kaugalian ng marami, madalas ito ay nauuwi sa hindi magandang pakikisama. 

Bagamat ganito, kung minsan kapag ika'y napadpad sa ganitong mga lupain, mayroon at mayroon pa ring ikaw makikitang tao na bukod tangi. Bagkus iba ang turing sa kanya ng mga taga roon, makikita mo pa rin ang kanyang pagkatapat sa pamamagitan ng pananalita at paggawa. Marahil posibleng mangyari na ang taong ito ay napaloob sa isang pamilyang may hindi magandang reputasyon dahil sa mga kasalanan ng ama. Ang kalungkutan ay ang kasalanan ng ama ay karaniwang naipapasa sa anak

Sa probinsya, sadyang mapagkutya kung minsan ang tao. Karaniwan din ay mapang-api. Lalong lalo na sa salita at sa hindi mga kalahi. Na kapag ika'y isang bata o menor de edad ay tunay nga namang makakapanghinayang sa iyo at sa determinasyon mong makaraos sa ganitong uri ng pamumuhay. Mahirap bumangon sa mga ganitong klaseng lugar. 

Ramdam mo kung minsan ang pagkutya kahit hindi sayo sinasambit. Maririnig mo sa salita ng tao. Tataim sa puso mo ang pasakit na gusto nilang iparating. 

Hindi ako malaking tao, ngunit sa aking sariling kakayahan ay paborito kong tulungan ang mga inaapi.

Minsan ay kinutya ang tao na tinutukoy ko. Ang masakit pa noon ay papuntang simbahan ang nagsabi nito. Para bang nagtataas taasan na siya ay pupunta sa isang banal na lugar, habang yung tao ay sadyang ganyan lamang - magnanakaw daw.

"Gagraduate? Gagraduate ba? Hahaha."

Di namin maintindihan kung ano ang tinutukoy nung taong papuntang simbahan. Marahil tinutukoy yung anak ng taong kinondena na ng lahat na "magnanakaw". 

Tinutulungan ko kasi at pangarap ko rin na kahit sa aking maliit na kakayahan ay matulungang makapagtapos ng may dignidad at respeto. Sabi ko sa aking kasama, "Hayaan mo, pagnakagraduate ang anak mo, iimbitahan natin yang taong yan.

Madaling mangako ngunit mahirap isakatuparan. 

Dasal lamang ang aking kayang gawin - ngunit saang simbahan ka nga naman magdarasal kapag ganito naman ang siyang ihahain sa iyo? 

Mangyari ay napako si Hesus sa Krus. Bata pa ako ng paulit ulit itong maituro sa amin na ang kasama niya sa krus ay dalawang magnanakaw. Yung isa ay nangutya, at yung isa naman ay humingi ng tawad. 

Lucas 23:39

Tinuya rin siya ng isa sa mga salaaring nakapako sa tabi niya, "Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami."

Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, "Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya! Tama lamang na tayo'y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginagawa; ngunit ang taong ito ay walang ginagawang masama." At sinabi pa nito, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na."

Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Paraiso."
Mga Alamat