Ang Alamat ng Wala - The Legend of Nothing

The Legend of Nothing
Filipino Translation Below
Ang Alamat ng Wala - The Legend of Nothing

I tried to translate this faithfully, and a lot of the meaning and humor just got lost in translation. Things got really simplistic and well, this is the English translation. If you are Filipino, skip to the Tagalog part because it's more fun!

Before everything there was nothing - wait, wait. How could there be nothing if “there is” nothing? This is one quandary that requires a little bit of imagination. So if you’re getting tired of thinking, you might as well play DOTA and stop reading this now. But this I tell you, nothing is important!

When I was a young boy, my teacher told me that there was nothing in my head. Now that I’m still young I thought back and said, I think it’s actually good that I had nothing in my head back then. Because if I had something in my head back then and it was full of those things, I wouldn’t be able to fill it today with the things that matter the most.


That’s why kids, if your teacher ever tells you that your head does not have anything in it, politely reply “Yes ma’am, thank you. My head has nothing so that we could still put something in it!” I’m just kidding, don’t do that or else nothing would happen to you. But then again, how could nothing happen to you if it’s nothing?

Let’s go back to the legend of nothing. Back when everything began, the only thing that existed was nothing and Bathala. Can you imagine that situation? What if you were Bathala? You’re floating around, floating and floating on nothing and thinking about you know, nothing. It’s kinda sad and maybe this drove Bathala crazy, that’s why he said, okay, I will make something out of nothing. Then I’m going to call this “something”, “some” “thing”, got it? (The translation is inaccurate and not funny at all sorry...)

Some - thing

Some! What? What? Thing!

Like food.

Some! What? What? Burger!

Thus, no-thing became nothing, because there was already some-thing.

Sometimes, I imagine Bathala to be like a little boy who likes to do nothing but play and not an old white bearded man that’s full of hair under his chin. Why? Because the way the world has been built, it was made to be like it’s a fish bowl that is full of weird and unexplainable things.

We are like ants running around inside a glass full of sugar. You see for instance, Joe, he’s rich and he is a lawyer. The people around him flock to him as like birds. He drives around a fancy car and he has a lot of money. He acts as if he is the most important person in the world because the Chief Justice listens to whatever he says. And you know what they say about the Chief Justice, he is a man of great importance because he gets to decide what is right and what is wrong.

But this is the question, when Joe sets an appointment with death, what would he be bringing along with him? Nothing right? But how can you bring nothing?

Just think that you’re death and you’re about to meet with Joe.

Hey Joe
My name is Atty. Joe” says Joe
Okay, Atty. Joe, what do you have with you?”, you ask
I have nothing
But how can you have nothing with you if it’s nothing?

Why is nothing important? Why do we even need to make it a legend when it’s about nothing?
I don’t have the answers and this translation is very crude. But this is what I can say.

Yesterday you were nothing.
Today you are something.
Tomorrow you will go back to being nothing.

We don’t really know where nothing and something came from. What is important is the present. Today, you have the power to change your tomorrow even though at the end you will know that you will become nothing in the end. Because once you are nothing again, the only thing that would matter would be the things you have done today.

Nothing is important, because it is with nothing that we would see what anything means.


Ang Alamat ng Wala
Ang Alamat ng Wala - The Legend of Nothing
Bago pa man magsimula ang lahat ng bagay, mayroon ng wala - teka, teka. Paano nga ba magkakaroon ng wala, kung wala nga ito? Ito'y isang palaisipan na nangangailangan ng kaunting utak. Kaya kung ikaw ay tinatamad mag-isip, mabuti na lang at ikaw ay mag DOTA na lamang. Pero eto ang sinasabi ko sa iyo, mahalaga ang wala!

Noong ako ay bata pa sabi ng aking guro ay wala daw laman ang aking ulo. Ngayo'y ako'y bata pa rin sa isip-isip ko, mabuti nga siguro at walang laman ang ulo ko noon. Dahil kung mayroong laman ang ulo ko at punong puno ng kung ano ano, siguro ay hindi ko na ito malalagyan pa ng mga mas mahahalagang bagay. 

Kaya mga bata, pag sinabi ng guro o ng magulang mo na walang laman ang ulo mo, sabihin mo ay ganito: Opo, ma'am, salamat po. Wala pong laman ang ulo kaya pwede pa nating lagyan! Biro lang, wag mo yan sabihin at baka walang mangyari sa'yo! Teka, paano nga bang walang mangyayari e, wala nga iyon di ba?

Balik tayo sa alamat ng wala. Noong simula ng lahat ng bagay, ang tanging mayroon ay ang wala at si Bathala. Naiisip mo ba ang ganitong sitwasyon? Paano kung ikaw si Bathala? Palutang lutang ka kaya sa wala at nagiisip ng alam mo na, wala. Ito'y nakakalungkot at siguro ay nawala sa tamang pagiisip si Bathala, kaya sabi niya, sige, gagawa ako ng hindi wala. Tatawagin ko itong 'mayroon'. Mayroon, naiintindihan mo ba?

May-roon

May! Saan? Saan? Roon! 

Parang pagkain. 

May hamburger! Saan! Saan! Roon! 

E di wala ng wala. 

Kung minsan, naiisip ko si Bathala na parang isang batang mahilig maglaro at hindi parang balbas saradong matanda na puti ang mga balahibo sa baba. Bakit? Kasi sadyang ginawa ang mundo na para bang isang hawla ng kung ano-anong hindi mo maintindihan. 

Tayong mga tao ay nagtatakbuhan na parang mga langgam sa isang basong puno ng asukal. Nakita mo si Juan, ayan mayaman at nakapagtapos ng abogasya. Sinasamba samba ng mga alipores niya. Nagmamaneho ng magandang kotse at maraming pera. Kung kumendeng ay parang siya na ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ganyan kaimportante si Juan sapagkat kakausapin niya ang Punong Mahistrado na nagdidisisyon kung ano ang tama at mali. Pero, ito ang tanong. Pagkalipas ng buhay ano ang dadalhin ni Juan sa kanyang 'miting' kasama si kamatayan? E di ba wala?

Isipin mo na ikaw si kamatayan at tatanungin mo si Juan.

"Juan" sabi ni kamatayan
"Atty. Juan po ang pangalan ko." sabi ni Juan
"Okay," sabi ni kamatayan "Atty. Juan, ano ang dala dala mo dito?"
"Wala po."

Bakit nga ba mahalaga ang wala? Bakit nga ba ito'y kailangan pa nating gawan ng alamat? 

Wala sa akin ang mga sagot, ngunit ito lamang ang masasabi ko. 

Kahapon ikaw ay wala.
Ngayon ikaw ay mayroon. 
Bukas ay babalik ka sa wala. 

Hindi natin alam kung ano ang tunay na pinanggalingan ng wala at ng mayroon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ngayon, pwede mong baguhin ang bukas kahit na sa bandang huli alam mo na ay ikaw ay mawawala. Dahil pag ikaw ay wala na, darating ang panahon na tanging ang iyong mga iniwan ang magiging mahalaga. 

Mahalaga ang wala, dahil dito natin malalaman kung ano ang mayroon tayo. 

Orihinal na Katha ni 

Mga Alamat